fbpx

Az ÁSZF az adatkezelési tájékoztatóval együtt érvényes.

I. A szolgáltató:
1. Adatai:
Név: Csaba Áron e.v.
Cím: 6800 Hódmezővásárhely Szegfű u. 4-6A 3/1
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.csibvpn.hu
Adószám: 55999591-1-26
2. Jellege:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ /l/ pontja értelmében: Közvetítő Szolgáltató, a továbbiakban: KSZ.
II. A szolgáltatás:
1. Tárgya:
a. interneten keresztüli biztonságos adatkapcsolat (VPN) szolgálatás melynek három altípusa:
i. csibVPN Pro
ii. csibVPN Prémium
iii. csibVPN Free
2. Jellege: időbeli és mennyiségi korlátozás nélküli. A szolgáltatás napi 24 órát igénybe vehető.
3. Speciális feltételek:
a. A csibVPN Free egy ingyenes szolgáltatás, amely elsősorban a többi szolgálatást hivatott reklámozni. A rendszer
sebessége korlátozott, a felhasználók számától függően változik, nincs garantált sávszélesség, a KSZ a szolgáltatást
előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozhatja, szüneltetheti vagy megszűntetheti. 

d. A rendszer biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető mértékben való túlforgalmazás esetén a KSZ bármilyen szükséges
módon korlátozhatja az előfizető hozzáférését. A túlforgalmazás feltétele a bármelyik irányba az előző 3 nap
átlagában napi 50GB adatforgalom meghaladása.
e. Egyedi szerver igénylése esetén egyedi megállapodás szükséges, a fentiek és a normál fizetés nem érvényesek.
III. KSZ kötelezettségei:
1. A II. pontban meghatározott szolgáltatás folyamatos biztosítása.
2. A KSZ mindent megtesz a rendszer stabilitása és elérhetősége érdekében. A saját rendszerének működése során esetlegesen
fellépő műszaki meghibásodást 72 órán belüli elhárítja.
3. A szolgáltatás igénybe vevőjének adatai, valamint az általa továbbított, illetve a számára érkező elektronikus üzenetek tartalmának
titokban tartása.
4. KSZ szavatol a rendszer biztonságáért. Kijelenti, hogy az igénybe vevőt a rendszer szabályszerű használatával összefüggésben
semmiféle károsodás, hátrány nem érheti.
IV. A szolgáltatás igénybe vételének feltételei:
1. Az általános szerződési feltételek elfogadása és betartása. Az elfogadás a KSZ által a potenciális igénybe vevő számára elektronikus
úton rendelkezésre bocsátott jelentkezési lap felhasználásával történik (regisztráció). Az elektronikus jelentkezés nem minősül írásos
szerződésnek, azt KSZ nem iktatja, és nem teszi lehetővé annak későbbi visszakeresését. Az alkalmazott nyelv a magyar.
2. A szolgáltatási díj határidőre történő megfizetése.
3. A szolgáltatás díja az alábbiak szerint:
30 nap 90 nap 180 nap 360 nap
csibVPN Pro 1190 Ft 3500 Ft 5500 Ft 8800 Ft
vipVPN Prémium 1490 Ft 3900Ft 6600 Ft 11988 Ft
csibVPN Free Ingyenes Ingyenes Ingyenes Ingyenes
Ez a díj teljes körűen tartalmazza a szolgáltatás ellenértékét, KSZ ezen kívül semmiféle jogcímen nem jogosult további díjazásra, vagy
költségtérítésre.
4. A szolgáltatási díj megfizetése a KSZ által kibocsátott elektronikus úton megküldött megrendelési elismervény alapján
bankkártyával, átutalással, banki befizetéssel vagy a SMS befizetésen keresztül történik. A KSZ a befizetéseket nyugtaként kezeli, az
igénybe vevő kérésére a KSZ számlát bocsát ki és elektronikus formában megküldi azt.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
V. Tilalmak és megszegésük következményei:
1. Az igénybe vevő nem küldhet, és nem fogadhat olyan elektronikus üzeneteket, amelyek jogszabályba ütközőek, különösen olyat,
amellyel bűncselekményt valósít meg, vagy leplez.
2. KSZ a szerződés, illetve a rendszer működése során tudomására jutott adatokat nem használhatja fel saját, adott igénybe vevőtől
elkülönült üzleti célokra.
3. Az 1-2. pontban megjelölt tilalmak megszegésének valamennyi következménye a tilalom megszegőjének terhére esik, a másik felet
ezekben az ügyekben semmiféle felelősség nem terheli.

Hódmezővásárhely, 2021.08.17.